Jaunumi

Skolotājus un skolu administrācijas pārstāvjus aicina pieteikties tālākizglītības kursos par starptautiskajiem salīdzinošajiem pētījumiem

Aicina apgūt izglītības attīstības tendenču pētījuma datu bāzes analīzes iespējas

Skolēnu matemātikas un dabaszinātņu sasniegumi apkopoti starptautiskā datubāzē

Tiešsaistes konference „Latvija starptautiskos izglītības pētījumos”

Uzsākts darbs Starptautisko pilsoniskās izglītības pētījumā

IPI 20 gadi

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūts piedalās ESF projekta "Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” īstenošanā

EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu programmas “Pētniecība un stipendijas” projekts

Konference ” Izglītības kvalitāte un vide starptautiskā salīdzinājumā. Latvija OECD PISA un OECD TALIS programmā”