prof. Andrejs Geske

Institūta direktors, vadošais pētnieks

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesors. 

Latvijas Universitātes  profesionālā maģistra "Izglītības vadība" studiju programmas direktors.

Izglītības pētniecības institūtā darbojas kopš tā dibināšanas sākuma.


Andris Kangro

Vadošais pētnieks

Latvijas Universitātes mācību prorektors.

Latvijas Universitātes profesors.

Latvijas Universitātes doktorantūras "Izglītības vadība" studiju programmas direktors.

OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (OECD PISA) Projekta nacionālais vadītājs (kopš 1998.g.), IEA Pilsoniskās izglītības pētījuma ciklu (CIVED, ICCS, kopš 1998.g.) nacionālais vadītājs.

Kā eksperts no Latvijas ir ievēlēts Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas – IEA (International Association for Evaluation of Educational Achievement-IEA)Ģenerālajā Asamblejā (kopš 1993.g.) un Pastāvīgās Vadības komitejā (1999. – 2002), (http://www.iea.nl/latvia.html), ir Starptautiskās lasīšanas asociācijas (IRA) biedrs. Regulāri piedalās ar referātiem un vada sekciju darbu starptautiskās zinātniskās konferencēs, piemēram, Eiropas Izglītības pētniecības asociācijas gadskārtējās konferencēs ECER 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, IEA asociācijas zinātniskajās konferencēs IRC 2004, IRC 2010 u.c.

No 1999. - 2007. gadam bijis LU PPMF Izglītības pētniecības institūta direktors.


Andris Grīnfelds

Vadošais pētnieks

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāns.

Latvijas Universitātes profesors.

OECD SSNP programma (dalībnieks) – kopš 1999.gada

LZP eksperts Vadībzinātnē (izglītības vadība)

LU promocijas padomes „Vadības zinātne un demogrāfija” loceklis


Rita Kiseļova

Vadošais pētnieks

Latviasj Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes docente.

OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas 2022 (OECD PISA 2022) Projekta nacionālā vadītāja.


Antra Ozola

Vadošais pētnieks

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūta vadošā pētniece.
Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes asoc.prof..
LZP eksperte izglītības vadības apakšnozarē.
IEA PIRLS 2006, PIRLS 2016, PIRLS 2021 nacionālā pētījuma vadītāja Latvijā.

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Skolotājs" apakšprogrammas "Informātikas un programmēšanas skolotājs" direktore.
Izglītība pētniecības institūtā strādā no 2003. gada.


Linda Mihno

Pētnieks

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūta pētniece un fakultātē arī lektore.

Izglītības pētniecības institūtā darbojas kopš 2006.gada. Aktīvi iesaistās institūta īstenotajos pētījumos.

TIMSS 2019 Nacionālā pētījuma koordinatore Latvijā


Ireta Čekse

Pētnieks

Ireta Čekse, dr.sc.administr., kopš 2007.gada ir pētniece Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūtā. Pētniecei ir pieredze, strādājot starptautiskos salīdzinošos pētījumos, kā arī veicot nacionāla mēroga pētījumus. Iretas pētnieciskās intereses ir pilsoniskā izglītība, interdisciplināra pieeja, izglītība, tās vide un izglītības pētniecība. 2014. gadā Ireta ieguva doktora grādu izglītības vadībā un kopš 2017.gada studē postdoktorantūrā Latvijas Universitātē (Pētniecības pieteikuma nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/020). No 2007. gada Ireta darbojas IEA Starptautiskajā pilsoniskās izglītības pētījumā - ICCS un kopš 2014.gada ir pētījuma vadītāja Latvijā. Pētniece Latvijas Universitātē pasniedz lekcijas studiju kursos Pilsoniskā izglītība demokrātiskā sabiedrībā un Antropoloģijā, kā viesdocētāja citās mācību iestādēs docē Socioloģiju.

Dr. Ireta Chekse  is a researcher  at Institute of Educational Research at Faculty of Education, Psychology and Art at University of Latvia with experience international comparative and national researching and a passion for citizenship education, interdisciplinary approach, education, education environment and education management. Ireta graduated with a dr.sc.administr.  in education management in 2014 and has postdoctoral studies (Project no. 1.1.1.2/VIAA/1/16/020) in University of Latvia form 2017 till now. Since 2007 Ireta worked with International Civic and Citizenship Education Study (IEA ICCS) and She is lecture at University of Latvia and guest lecture at another education institutions. She give lectures in citizenship education in democratic society, anthropology and sociology.


Agnese Mālere

Pētniece

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūta pētniece.

Izglītības pētniecības institūtā darbojas kopš 2014.gada. Aktīvi iesaistās institūta īstenotajos pētījumos.


Olga Pole

Pētnieks

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūta pētniece.

Izglītības pētniecības institūtā darbojas kopš 2014.gada. Aktīvi iesaistās institūta īstenotajos pētījumos.


Marija Rimša

Zinātniskais asistents

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūta zinātniskā asistente.

Izglītības pētniecības institūtā darbojas kopš 2014.gada. Aktīvi iesaistās institūta īstenotajos pētījumos.


Laima Mitenberga

Zinātniskais asistents

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūta zinātniskā asistente.

Izglītības pētniecības institūtā darbojas kopš 2016.gada. Aktīvi iesaistās institūta īstenotajos pētījumos.