Īsumā par starptautisko matemātikas un dabaszinību izglītības attīstības tendenču pētījumu 4. klasēm

• Piedalās 60 valstis.
• Skolēniem pilda testu un pēc tam aptaujas. Arī skolotāji, skolu direktori un vecāki izpilda aptauju.
• Visi pētījuma instrumenti ir drukātā formā un dati ir anonīmi.
• Pētījumā skolēni netiek vērtēti individuāli. Katra dalībskola saņem savu vidējo vērtējumu starp citām Latvijas skolām.
• Atskaitēs netiek minēts ne skolas nosaukums, ne skolēnu, vecāku un skolotāju vārdi.
• Pētījuma rezultātus izmanto izglītības sistēmas kvalitātes novērtēšanai vietējā un starptautiskā mērogā.
• Pētījumu Latvijā IZM uzdevumā veic Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētījumu institūta pētnieki.
• Latvija TIMSS pētījumā piedalījusies 2003., 2007. un 2019. gadā.

Papildu informācija par IEA TIMSS 2019: https://timssandpirls.bc.edu/timss2019/
IZM sagatavotie video par IEA TIMSS 2019:
TIMSS 2019 patroni Latvijā, LTV raidījuma “Gudrs, vēl gudrāks” vadītāji stāsta 4. klašu skolēniem par pētījuma norisi: https://www.youtube.com/watch?v=r3SfkGWRsBc&t=5s
Kas TIMSS 2019 pētījumā būs jādara skolu direktoriem un skolotājiem? Sižetā mācībspēki stāsta, kā pētījuma rezultātus izmantot sava darba izvērtēšanai un pilnveidošanai: https://www.youtube.com/watch?v=qYYRFd_Y2yU
Kāpēc vecāku dalība pētījumā ir svarīga un kāda būs pētījuma rezultātu nozīme valsts un starptautiskā mērogā: https://www.youtube.com/watch?v=NLUR6N1mq8w