SSNP 2018 pētījums

Vairāk kā 350 Latvijas skolas 2018. gada martā un aprīlī piedalās OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (PISA 2018) pētījumā, kurā piedalās  vairāk par 80 pasaules valstīm. Pētījuma dalībnieki ir visu veidu izglītības iestāžu 15 gadus vecie skolēni (sākot no 7. klases un vecāku klašu skolēni, kuri dzimuši 2002.gadā). PISA 2018 galvenā satura joma ir lasīšana, testos būs iekļauti arī matemātikas, dabaszinātņu un finanšu kompetences uzdevumi. Kā inovatīva satura joma  PISA 2018 pētījumā  tiks iekļauta globālā kompetence.  Šī jaunā moduļa ietvaros  pirmoreiz tiks novērtēta skolēnu kompetence attiecībā uz starpkultūru jautājumu risināšanu, atvērtību mijiedarbībai ar dažādu kultūru pārstāvjiem, citu cilvēku uzskatu izpratni un novērtēšanu, globālām ilgtspējīgas attīstības  un labklājības problēmām.

Latvija PISA 2018 pirmo reizi piedalīsies kā OECD dalībvalsts. Piedalīšanās OECD Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā kopā ar visām attīstītākajām pasaules valstīm nozīmē, ka mēs izvirzām šobrīd pasaulē visaugstākos standartus gan savas valsts izglītības sistēmai un tās pilnveidei, gan pētnieciskā darba līmenim un pētniecības metodēm, ar kurām starptautiski salīdzinoši novērtējam Latvijas izglītības kvalitāti.

 

OECD SSNP 2018 pētījumu īsteno LU Izglītības pētniecības institūta pētnieki Eiropas Savienības sociālā fonda projekta nr. 8.3.6.1/16/I/001 „Dalība starptautiskos pētījumos” ietvaros.

 

Prezentācija par OECD SSNP