Kas ir ICILS 2023?

Starptautiskais datorprasmju un informācijpratības pētījums IEA ICILS 2023 (International Computer and Information Literacy Study) ir apjomīgs starptautisks pētījums, kurā tiek pētītas 8. klašu skolēnu zināšanas, prasmes un izpratne par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) jautājumiem. Prasmju apliecināšana risinot uzdevumus ir tas, kas atšķir IEA ICILS pētījumu no citiem līdzīgiem pētījumiem, kuros skolēni savu datorprasmju līmeni raksturo paši.

Kas piedalīsies pētījumā?

ICILS 2023 piedalās 34 pasaules valstis. Latvijā ICILS 2023 piedalīsies vairāk kā 3000 8. klašu skolēnu no ~ 150 skolām. Pētījuma izlase tiek veidota izmantojot reprezentatīvās izlases veidošanas metodoloģiju.

Kā tiek izvēlēti pētījuma dalībnieki?

 Dalībskolas, skolēni un skolotāji izlasē tiek iekļauti pēc nejaušības principa, ievērojot reprezentatīvas izlases veidošanas metodoloģiju. Visi iegūtie dati ir kodēti un anonīmi, t.i., dalībskolas un respondentus datos nav iespējams identificēt. Pētījuma gaitu uzrauga nacionālie un starptautiskie pētījuma kvalitātes uzraugi.

Pētījumā, aizpildot aptaujas, piedalās arī dalībskolu 8. klašu skolotāji un direktori, tādējādi nodrošinot plašu informatīvo bāzi rezultātu interpretācijai un datu analīzei.

Kā notiks testēšana?

ICILS 2023 tiek vērtēti un analizēti skolēnu pildītie uzdevumi, kas grupēti divos moduļos, apkopojot uzdevumus, kuri ļauj objektīvi novērtēt skolēnu datorprasmes (Computer and Information Literacy, CIL) un problēmrisināšanas prasmes digitālajā vidē (Computational Thinking, CT).

IEA ICILS 2023 uzdevumu un aptaujas pildīšana notiek tiešsaistē. Sesijas ilgums ir ~ 3, 5 stundas, kuru laikā skolēni pildot interaktīvus uzdevumus un tiešsaites aptauju, izmanto savas zināšanas, prasmes un kompetences, kā ar sniedz savu viedokli par IKT. Starp pētījuma uzdevumiem ir paredzēti atpūtas brīži. Testēšanu vadīs kāds no skolas personāla, kas notiks mācību stundu laikā un īpaša sagatavošanās testēšanai nav nepieciešama.

Šis ir vienīgais starptautiskais salīdzinošais izglītības pētījums Latvijā, kurā pēc vairāk kā 20 gadu pārtraukuma, skolēni apliecina savas IKT prasmes, zināšanas un kompetences praktiskā darbībā.