Otrdien, 20. februārī, pulksten 11.00 Eiropas Savienības mājā norisināsies Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) Starptautiskā pilsoniskās izglītības pētījuma ICCS 2022 (International Civic and Citizenship Education Study) Eiropas aptaujas pirmo rezultātu paziņošana. Aptauja ļauj salīdzināt Eiropas Savienības valstu skolēnu viedokļus par savu un Eiropas nākotni.

Pētījuma rezultātu paziņošana otrdien, 20. februārī, pulksten 11.00  notiks Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28, 2. stāvā. 

Pasākumu atklās Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece jaunatnes jomā Randa Ķeņģe. Savukārt par pētījuma rezultātiem plašāk pastāstīs Latvijas Universitātes Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes Izglītības pētniecības institūta vadošā pētniece Ireta Čekse.

Starptautiskā pilsoniskās izglītības pētījuma ICCS 2022 galvenais mērķis ir izzināt jauniešu (13 – 14 gadu vecumā) sapratni un gatavību kļūt par pilsoņiem laikā, kad demokrātija un pilsoniskā līdzdalība saskaras ar dažādiem izaicinājumiem. Pētījuma pirmie Latvijas rezultāti aizvadītā gada novembrī publicēti ziņojumā “Jaunais atskaites punkts pilsoniskajā izglītībā”

Eiropas aptauja ir daļa no ICCS 2022 pētījuma un tās rezultātiem būs veltīts atsevišķs ziņojums. Tajā apskatīts skolēnu redzējums par savu piederību Eiropai un Eiropas Savienībai, kā arī skatījums uz Eiropas pilsoņu nodarbinātību. Eiropas aptaujā piedalījās 17  Eiropas Savienības dalībvalstis, tostarp Latvija. 

Skolēnu prasmes un kompetences vērtējošie starptautiskie salīdzinošie izglītības pētījumi notiek cikliski reizi trīs, četros vai piecos gados, paredzot laiku gan datu ieguvei, gan to sākotnējai analīzei, tādēļ pētījumu pirmo rezultātu paziņošana ir gaidīts notikums, kas pētījumu dalībvalstīs norisinās vienlaikus.

Vairāk par pētījumu: https://www.iea.nl/studies/iea/iccs/2022.

Eiropas aptaujas ziņojums pasākumā būs pieejams drukātā formātā. Savukārt pēc tās -  brīvi pieejams arī institūta mājas lapā: https://www.ipi.lu.lv/publikacijas-1/iea-iccs/.

Pasākumu organizē Latvijas Universitātes Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes Izglītības pētniecības institūts sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Dalība pētījumos īstenota ES Kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gada 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 4.2.2.5. pasākuma "Dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai un nodrošināšanai" projekta Nr. 4.2.2.5/1/23/I/001 "Dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai un nodrošināšanai"  ietvaros, to līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds Plus.

Dalīties