Aicina apgūt izglītības attīstības tendenču pētījuma datu bāzes analīzes iespējas

Izglītības pētnieki un doktoranti 9. aprīlī no pulksten 10.00 līdz 14.00 aicināti piedalīties tiešsaistes seminārā par Matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču starptautiskā pētījuma IEA TIMSS 2019 datu bāzes analīzes iespējām.

IEA TIMSS 2019 datu bāzē apkopotie dati sniedz informāciju par plašu tematu loku, piemēram, tehnoloģiju izmantošanu mācību stundu laikā, skolēnu sociālekonomiskajiem radītajiem, pedagogu iesaisti profesionālajā pilnveidē, vecāku sniegto atbalstu mācību procesā.

Tiešsaistes semināra gaitā Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūta pētnieki iepazīstinās ar IEA TIMSS 2019 datu bāzes pārskatu un datnēm, kā arī datu analīzes rīka IEA IDB Analyzer izmantošanas iespējām.

Ar pasākuma dienas kārtību iespējams iepazīties šeit: https://www.izm.gov.lv/sites/izm/files/media_file/dk_seminars_timss2019_0.pdf.

Reģistrācija pasākumam pieejama līdz 7. aprīlim šeit: https://aptauja.izm.gov.lv/898366?lang=lv.

Plašāka informācija par semināra norisi, tai skaitā darba materiāli, tiks nosūtīti pēc reģistrācijas noslēguma. Dalībniekiem jābūt pieejamai SPSS datu analīzes programmai.

IEA TIMSS ir Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas organizēts Matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču pētījums, kurā piedalās 4. klases skolēni, pedagogi un viņu vecāki visā pasaulē. Pētījums notiek cikliski reizi četros gados. Latviju IEA TIMSS 2019 pētījumā pārstāvēja 154 izglītības iestādes, 308 pedagogi, 4481 skolēns un 4368 vecāki.

Tiešsaistes semināru organizē Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā arī Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūtu Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.1/16/I/001 „Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” ietvaros.

Papildu informācija: Aivis Majors, Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta projekta komunikācijas koordinators, aivis.majors@izm.gov.lv, 67047925

Izglītības un zinātnes ministrijas

Komunikācijas nodaļa

prese@izm.gov.lv
67047704, 67047834, 67047893

   

Skolēnu matemātikas un dabaszinātņu sasniegumi apkopoti starptautiskā datubāzē

Ceturtdien, 2021. gada 21. janvārī, publicēta Matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču starptautiskā pētījuma IEA TIMSS 2019 datubāze. Tā būs nozīmīgs resurss pētniekiem, politikas veidotājiem, izglītības iestādēm un ikvienam, kurš ieint

IEA TIMSS 2019 datubāzē pieejama informācija par skolēnu matemātikas un dabaszinātņu sasniegumiem, kā arī skolēnu, pedagogu, vecāku un izglītības iestāžu vadītāju aptauju rezultāti. Digitālajā resursā apkopotie dati sniegs informāciju par plašu tematu loku, piemēram, tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā, skolēnu sociālekonomiskajiem radītajiem, pedagogu iesaisti profesionālajā pilnveidē, vecāku sniegto atbalstu mācību procesā.

Lai atvieglotu IEA TIMSS 2019 datu analīzi, izstrādāts datu analīzes rīks. Līdztekus pieejama rokasgrāmata, kas sniedz visaptverošu informāciju par datubāzē iekļautajiem datiem un to analīzes iespējamām.

Aizvadītā gada decembrī tika paziņoti IEA TIMSS 2019 jaunākie rezultāti. 58 valstu vidū matemātikā Latvijas skolēni ierindojas 10. vietā, bet dabaszinātnēs – 7. vietā. Augstāki sasniegumi matemātikā un dabaszinātnēs vērojami galvaspilsētā Rīgā, bet zemāki – reģionos. Tāpat matemātikā zēnu sasniegumi ir augstāki nekā meiteņu sasniegumi, kamēr dabaszinātnēs meitenēm ir augstāki rezultāti nekā zēniem. Lai gan atšķirības saglabājas, tās starp reģioniem un Rīgu ir samazinājušās kopš iepriekšējā IEA TIMSS pētījuma, kurā Latvijas skolēni piedalījās 2007. gadā.

IEA TIMSS ir Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas organizēts Matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču starptautiskais pētījums, kurā piedalās 4. klases skolēni, pedagogi un viņu vecāki 58 valstīs visā pasaulē.  Pētījums notiek cikliski reizi četros gados. Latviju IEA TIMSS 2019 pētījumā pārstāvēja 154 izglītības iestādes, 308 pedagogi, 4481 skolēns un 4368 vecāki.

Latvijas skolēnu, pedagogu, vecāku un skolu direktoru piedalīšanās starptautiskos izglītības pētījumos ir nozīmīga izglītības sistēmas kvalitātes līmeņa starptautiskai noteikšanai un turpmākai pilnveidei.

IEA TIMSS 2019 īstenošana Latvijā notiek sadarbībā ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūta pētniekiem. Pētījums norisinās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.1/16/I/001 „Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” ietvaros.

DATU AIZSARDZĪBAS DEKLARĀCIJA – TIMSS 2019

Koordinatoru kontaktinformācija Latvijā:

Latvijas Universitāte

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Izglītības pētniecības institūts

TIMSS koordinatore Latvijā - Linda Mihno, e-pasts: linda.mihno@lu.lv; tālr. 67034815

Pētniece - Agnese Mālere, e-pasts: malere.agnese@lu.lv; tālr. 67034815

un

IEA

Keizersgracht 311

1016 EE Amsterdam

The Netherlands

Telephone: +31 20 625 3625

Email:  secretariat@iea.nl

 

Kādam nolūkam dati tiek vākti un apstrādāti?

Starptautiskā matemātikas un dabaszinātņu tendenču pētījuma (TIMSS) vāktie dati tiks izmantoti tikai zinātniskiem mērķiem. TIMSS ir izglītības pētniecības projekts, ko sponsorē Starptautiskā izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācija (IEA - International Association for the Evaluation of Educational Achievement).

 

Kāda informācija tiek pieprasīta?

Skolas:

Pētījumā iesaistītie skolu direktori tiek aicināti aizpildīt TIMSS 2019 skolas aptauju, lai sniegtu informāciju pētījumam par skolu, skolas resursiem, mācību laiku, skolotāju pieredzi, izglītību, kā arī tiek lūgts direktora viedoklis par dažādiem jautājumiem.

Dalība TIMSS pētījumā ir brīvprātīga. Izglītības iestāde nekādi netiks pakļauta nelabvēlīgai situācijai, ja aptauja netiks aizpildīta. Direktoram ir atļauts izlaist atsevišķus jautājumus vai pārtraukt atbildēt uz jautājumiem jebkurā laikā.

Pētījumam ir nepieciešama datu vākšana un apstrāde. Ja piekrītat savu datu apstrādei, aizpildiet aptauju, un tā būs uzskatāma par šādu piekrišanu.

Vecāki:

4. klašu skolēnu, kuri piedalās pētījumā, vecāki vai aizbildņi ir lūgti aizpildīt TIMSS 2019 Agrīnās izglītības pētījuma aptauju, lai sniegtu informāciju pētījuma vajadzībām par agrīnās lasīšanas aktivitātēm mājās,  vecāku vai aizbildņu nodarbošanos, valsti, kurā dzimuši, izglītību, ko ir ieguvuši, kā arī par resursiem mājās un vecāku vai aizbildņu viedokli par bērna skolu.

Dalība TIMSS 2019 pētījumā ir brīvprātīga. Vecāki vai aizbildņi nekādā veidā netiks nelabvēlīgi ietekmēti, ja aptauju neaizpildīs, kā arī ir atļauts izlaist atsevišķus jautājumus vai pārtraukt atbildēt uz jautājumiem jebkurā laikā. Taču ir lūgums to aizpildīt. Pētījumam ir nepieciešama datu vākšana un apstrāde. Ja piekrītat savu datu apstrādei, aizpildiet aptauju, un tā būs uzskatāma par šādu piekrišanu.

Skolēni:

Iesaistīto skolu skolēni tiek aicināti aizpildīt TIMSS 2019 skolēnu aptauju, lai sniegtu pētījumam datus par skolēna dzimumu, vecumu, dzimšanas valsti, vecāku/aizbildņu dzimšanas valsti, mājas resursiem, valodu (-ām) mājās un viedokli par skolas vidi un matemātikas un dabaszinību stundām.

Dalība TIMSS 2019 pētījumā ir brīvprātīga. Skolēni nekādā veidā netiks nelabvēlīgiietekmēti, ja aptauju  neaizpildīs, kā arī ir atļauts izlaist atsevišķus jautājumus vai pārtraukt atbildēt uz jautājumiem jebkurā laikā. Taču ir lūgums to aizpildīt. Pētījumam ir nepieciešama datu vākšana un apstrāde. Piekrišana tiek akceptēta, aizpildot, parakstot un atgriežot piekrišanas veidlapu vai aizpildot un nosūtot
aizpildītu aptauju.

Skolotāji:

Iesaistīto TIMSS klašu skolotāji tiek aicināti aizpildīt aptauju, lai sniegtu pētījumam informāciju par iesaistīto klasi, par klases resursiem, mācību procesu, uzdotajiem mājasdarbiem, apgūtajām tēmām, ar mācībām saistīto attieksmi un dažiem personas datiem (vecums, dzimums, izglītība un pieredze).

Dalība TIMSS 2019 pētījumā ir brīvprātīga. Skolotāji nekādā veidā netiks nelabvēlīgi ietekmēti, ja aptauju neaizpildīs, kā arī ir atļauts izlaist atsevišķus jautājumus vai pārtraukt atbildēt uz jautājumiem jebkurā laikā. Taču ir lūgums to aizpildīt. Pētījumam ir nepieciešama datu vākšana un apstrāde. Ja piekrītat savu datu apstrādei, aizpildiet aptauju, un tā būs uzskatāma par šādu piekrišanu.

Datu vākšanas un apstrādes piekrišanas atsaukšana ir iespējama, taču par to jāziņo  TIMSS 2019 koordinatorei Latvijā Lindai Mihno līdz 3. maijam (e-pasts: linda.mihno@lu.lv; tālr. 67034815). Pēc 3. maija savāktie dati vairs netiks apstrādāti un dati, kas jau tikuši uzglabāti, tiks dzēsti.

Papildus neskaidros jautājumus par datu aizsardzības jautājumiem varat noskaidrot, rakstot vai zvanot TIMSS 2019 koordinatorei Latvijā Lindai Mihno (e-pasts: linda.mihno@lu.lv; tālr. 67034815).

 

Kāda veida dati tiek vākti?

Dati no atbildēm uz jautājumiem no katras pabeigtās TIMSS skolas aptaujas tiek apkopotas un glabātas. Tās tiek glabātas skaitļu veidā, piemēram, vairāku atbilžu izvēles iespējas, jautājumi ar atbildēm “jā” vai “nē”, skaitļu vērtības, piemēram, skaitlis skolēnu skaitam 4. klasē.

Šī informācija pati par sevi nevar tikt izmantota, lai identificētu atsevišķus respondentus pēc nosaukuma, tomēr tiek reģistrēts ID, lai unikāli identificētu katru skolu. ID un skolas nosaukums ir zināms skolas koordinatoram un Izglītības pētniecības institūtam, kas veic pētījumu, kā arī Kanādas Statistikas centram (Otavā, Kanādā), kas sagatavo skolu izlasi iesaistītajām valstīm, un IEA, bet tā nav zināma trešajām personām.

 

Kur, kā un cik ilgi tiek glabāti dati no TIMSS?

TIMSS dati tiek glabāti droši un tiem nevar piekļūt ne ārējās personas, ne pētnieki, kas nedarbojas pētījumā. Turklāt ikviens IEA darbinieks, kurš piekļūst datiem, lai tos apstrādātu, ir informēts par datu apstrādi un ir parakstījis konfidencialitātes līgumu.

 

Dati tiek glabāti šādi:

Aptauju atbilžu dati tiek glabāti uz nenoteiktu laiku, lai tie būtu pieejami analīzei. Šīs atbildes veido datu bāzi, kas ļauj pētniekiem salīdzināt izglītības sistēmas visa pasaulē.

Datus apstrādā centralizēti IEA Hamburgā, Vācijā. Visi dati, kas tiek saņemti datu apstrādei, tiek iesniegti bez nosaukuma, tikai ar skolas identifikācijas numuriem.

 

Ar ko un kā tiek dalīti dati no TIMSS?

Aptauju dati tiek nosūtīti no valstu pētniecības centriem IEA, izmantojot drošu FTP serveri, anonīmā veidā, kas ir apstrādāti tādā veidā, ka personas datus vairs nevar attiecināt uz konkrētu datu subjektu, neizmantojot papildu datus informācija (jebkura šāda papildu informācija tiek glabāta atsevišķi un uz tiem attiecas tehniski un organizatoriski pasākumi, lai nodrošinātu, ka personas dati netiek identificēti vai nevar būt identificējami fiziskai personai).

TIMSS vada Starptautiskais studiju centrs (ISC), kas atrodas Bostonas koledžā, ASV, un lielākā daļa datu analīzes notiek tur.  Analīzei nepieciešami dati, un tie tiek nosūtīti ISC, izmantojot drošu FTP serveri, anonīmā formā. ISC darbinieki, kas  piekļūst datiem, lai veiktu analīzi, ir parakstījuši konfidencialitātes līgumu. Datu nosūtīšanu uz ASV kā trešo valsti aizsargā īpašs datu apstrādes nolīgums un Eiropas standarta līguma noteikumi.

Dati tiek sūtīti, izmantojot drošu FTP serveri, valsts pētniecības centriem, kuri darbojas TIMSS.

 

Saistītie dati

Līdztekus agrīnās mācīšanās pētījumam direktoriem, skolēniem un skolotājiem tiek lūgts aizpildīt aptauju. 4. klašu skolēnu vecāki arī tiek lūgti aizpildīt agrīnās mācīšanās pētījuma aptauju.

 Informācija, kas nāk no šiem avotiem, ir savstarpēji saistīta galīgajā starptautiskajā pētniecības datubāzē (IDB).

 

Publiska pieejamība

Galīgā starptautiskā pētniecības datu bāze būs pieejama sabiedrībai no šādām vietnēm:
www.iea.nl/data (Hamburg, Germany)

timssandpirls.bc.edu/index.html (Boston, USA)

Visi datu bāzē esošie dati ir anonīmi un tos nevar saistīt ar konkrētiem indivīdiem.

 

Automatizēta individuālu lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana

Netiek veikta automatizēta individuālu lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes regulā  (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 22. pantā.

 

Datu subjektu tiesības

Datu subjektiem ir tiesības, kas noteiktas Vispārīgajā datu aizsardzības regulas 15. – 20. pantā.

Datu subjektiem ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.