OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (OECD PISA) galvenais mērķis – nodrošināt stabilu atskaites sistēmu, ar kuru salīdzināt un kurai atbilstoši uzraudzīt izglītības kvalitātes attīstību. Īstenojot OECD SSNP programmu, novērtē, cik lielā mērā skolēni, kuri gatavojas beigt pamatskolu, apguvuši zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas pilnvērtīgai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, kā arī šo skolēnu spēju analizēt mācībās gūto pieredzi un attiecināt to uz dažādām dzīves situācijām ārpus skolas un turpinot mācības. Programmai raksturīga:

 • orientācija uz izglītības politikas noteikšanas un pilnveides vajadzībām;
 • jēdziena kompetence teorētiska pilnveidošana un izmantošana praksē, ar to saprotot skolēnu spēju izmantot dzīvē pamatpriekšmetos (matemātikā, lasīšanā un dabaszinātnēs) iegūtās zināšanas, analizēt, loģiski spriest un prasmīgi sazināties, izvirzot, interpretējot un risinot problēmas visdažādākajās situācijās;
 • mūžizglītības nozīme – SSNP neaprobežojas tikai ar atsevišķu mācību priekšmetu standartos noteiktās skolēnu kompetences novērtēšanu – skolēniem jāizvērtē arī sava mācīšanās motivācija, mācīšanās veids, paņēmieni, attieksme;
 • regularitāte – novērtēšanas cikls atkārtojas ik pēc trim gadiem, kas dalībvalstīm dod iespēju novērtēt izglītības pilnveides pasākumu rezultātā notikušās pārmaiņas izglītības kvalitātē – SSNP pamatpētījumi notikuši:
  • 2000. gadā pamatjoma - lasīšana,
  • 2003. gadā - matemātika,
  • 2006. gadā - dabaszinātnes,
  • 2009. gadā - lasīšana,
  • 2012. gadā - matemātika,
  • 2015. gadā - dabaszinātnes,
  • 2018. gadā - lasīšana;
 • ģeogrāfiskais plašums – iepriekšējā cikla pētījumā kopumā piedalījās 74 valstis, kurās saražo gandrīz deviņas desmitdaļas pasaules nacionālā kopprodukta.

SSNP 2018

2018. gada Starptautiskā skolēnu novērtēšanas programmas cikla izmēģinājuma pētījums notiks 2017. gada martā un aprīlī. Šobrīd notiek aktīva gatavošanās, lai pētījums atbilstošā laikā var notikt. Tā galvenā pamatjoma būs lasīšana. Latvijā pētījums notiks datorizēti. Tajā tiks pārbaudītas ne tikai lasīšanas matemātikas un dabaszinību kompetences, bet arī finanšu kompetence. Pētījumā piedalīsies piecpadsmit gadus veci skolēni.