Paldies par Jūsu uzticību un dalību Starptautiskajā pilsoniskās izglītības pētījumā!

Pēc uzaicinājuma saņemšanas skolas tiek aicinātas apstiprināt savu dalību pētījumā un iesniegt pētījuma materiālu sagatavošanai nepieciešamo informāciju.

Katra skola nozīmē un izvēlas savu pētījuma koordinatoru, kurš būs atbildīgs par pētījuma norisi konkrētajā skolā. Skolas koordinatora pienākumos ietilpst saziņa ar Izglītības pētniecības institūtu (IPI), kopā ar skolas administrāciju anketēšanas laika un atbilstošas telpas izvēle skolā, datoru atbilstības pārbaude pētījuma vajadzībām (ja pētījums notiek digitāli), anketēšanas organizēšana 8.klašu skolēniem, izlases skolotāju aptaujas aizpildīšanas organizēšana, skolas vadības aptaujas aizpildīšanas organizēšana, pētījuma materiālu saņemšana un nosūtīšana IPI.

Skola tāpat izvēlas testa administratoru, kurš ir atbildīgs par sekmīgu datu savākšanas procedūru skolēniem rakstiskā vai digitālā veidā.

Skolu koordinatoriem un testa administratoriem plānotas tiešsaistes mācības par pētījuma norisi skolā. Datums tiks precizēts tiklīdz būs ziņas par valsts ārkārtas stāvokļa beigu paziņošanu.

 

Atbildīgā par pētījuma norisi skolās ir Kristīne Serova, ICCS 2022 pētījuma skolu koordinatore

Atbildīgais par tehniskajiem risinājumiem datu savākšanā ir Kaspars Kiris, ICCS 2022 pētījuma datu apstrādes vadītājs

e-pasts saziņai: iccs@lu.lv

Skolas, kuras ir apstiprinājušas savu dalību pētījumā, tika nosūtīti kontakttālruņi ātrākai saziņai.