IEA ICCS pētījumā 2023.gada pavasarī notika datu savākšana, kurā piedalījās 205 skolas Latvijas, no kurām 523 skolās dati tika vākti ar drukātām aptaujām un testiem, bet 152 – elektroniski. Kopā ICCS pētījumā tika aicināti piedalīties 4478 8.klašu skolēni, dati savākti no 3950 Latvijas 8.klašu skolēniem, kā arī 1813 skolotājiem un 164 ICCS pētījuma izlases dalībskolu direktoriem. ICCS pētījumā vasarā darba grupa strādāja pie pētījumā savākto datu ievade un kopš rudens, sadarbībā ar ārvalstu partneriem no IEA notiek datu tīrīšana un datu bāzu sagatavošana analīzei. Plānots, ka ICCS 2022 pētījuma rezultāti plašākai publikai tiks prezentēti 2023.gada nogalē, vienlaicīgi ar citām ICCS pētījuma dalībvalstīm.

IEA ICCS ir pasaulē lielākais starptautiskais un vienīgais pilsoniskās izglītības pētījums. Tā mērķis ir izpētīt jauniešu sagatavotību pildīt savus pilsoņa pienākumus, noskaidrot astoto klašu skolēnu zināšanu līmeni pilsoniskajā izglītībā. Detalizētai situācijas analīzei nacionālā līmenī tiks sagatavoti aptaujas jautājumi, kas ļaus padziļināti izpētīt Latvijas izglītības sistēmai un pilsoniskās izglītības saturam nozīmīgus jautājumus. Līdztekus IEA ICCS pētījums ļauj iekļauties Eiropas Savienības un UNESCO ziņojumos un pārraudzīt valsts progresu ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā. Pētījums notiek Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.2/17/I/001 “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” ietvaros. Papildu informācija: ipi@lu.lv vai ireta.cekse@lu.lv


Uzsākts darbs Starptautisko pilsoniskās izglītības pētījumā

 

Latvijā līdz 2023. gada beigām īstenos Starptautisko  pilsoniskās izglītības pētījumu (IEA International Civic and Citizenship Education Study, IEA ICCS 2022). To paredz 2020. gada 16. jūlijā, noslēgtais sadarbības līgums starp Izglītības un zinātnes ministriju un Latvijas Universitāti.

2020.gadā Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūta pētnieki ministrijas uzdevumā ir uzsākuši darbu pie IEA ICCS 2022 izmēģinājuma pētījuma, iesaistot 1600 skolēnu un gandrīz  400 skolotāju no aptuveni 30 skolām visā Latvijā. IEA ICCS 2022 pamatpētījums tiks veikts laikā no 2021. līdz 2023. gadam, savukārt Latvijas rezultāti un plašāka analīze salīdzinājumā ar citām pētījuma dalībvalstīm gaidāma 2023. gada otrajā pusē. Par ICCS 2022 pētījumu interesi ir izrādījušas 38 valstis no četriem kontinentiem. Tāpat šajā pētījuma ciklā Latvija ir viena no 28 dalībvalstīm, kas datus plāno ievākt elektroniski nevis papīra formātā.

IEA ICCS ir pasaulē lielākais starptautiskais un vienīgais pilsoniskās izglītības pētījums. Tā mērķis ir izpētīt jauniešu sagatavotību pildīt savus pilsoņa pienākumus, noskaidrot astoto klašu skolēnu zināšanu līmeni pilsoniskajā izglītībā. Detalizētai situācijas analīzei nacionālā līmenī tiks sagatavoti aptaujas jautājumi, kas ļaus padziļināti izpētīt Latvijas izglītības sistēmai un pilsoniskās izglītības saturam nozīmīgus jautājumus. Līdztekus IEA ICCS pētījums ļauj iekļauties Eiropas Savienības un UNESCO ziņojumos un pārraudzīt valsts progresu ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.

 

Pētījums notiek Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.2/17/I/001 “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” ietvaros.

Vēl par pētījumu variet lasīt:

IEA ICCS mājas lapā angļu valodā: https://www.iea.nl/studies/iea/iccs

IzM mājas lapā latviešu valodā: https://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/4190-starptautiska-petijuma-noskaidros-latvijas-skolenu-pilsoniskas-kompetences-limeni

IzM mājas lapā angļu valodā: https://izm.gov.lv/en/highlights/4210-an-international-study-will-measure-the-level-of-civic-competence-of-latvian-students