Zinātniski metodiskais seminārs "OECD PISA resursi, datu bāzes, datu apstrādes un analīzes iespējas un metodika" - 2015. gads

OECD PISA datu bāzes, resursi, datu apstrādes un analīzes iespējas un metodika. Zinātniski metodiskais seminārs 2017.gada 12.maijā