IEA ICCS 2022 pētījuma darba grupa

LU PPMF Izglītības pētniecības institūta pētnieki:

Ireta Čekse, dr.sc.administ., vadošā pētniece, ICCS 2022 pētījuma vadītāja Latvijā.

Andrejs Geske, dr.sc.oec., vadošais pētnieks, profesors,  projekta zinātniskais vadītājs. IEA ICCS 2022 pētījumā atbildīgs par pētījuma izlases veidošanu, datu statistisko analīzi, līdzdarbojas nacionālo jautājumu veidošanā.

Kaspars Kiris, mag.sc.edu., mag.peda., zinātniskā grāda pretendents Izglītības zinātnēs, ICCS 2022 pētījuma datu apstrādes vadītājs (Data processing manager) Latvijā. ICCS 2022 pētījumā atbildīgs par pētījuma instrumentu ietvara lokalizēšanu, datu savākšanu, ievadīšanu, apstrādi un līdzdalīgs pirmo rezultātu publicēšanā.

Kristīne Serova, mag.sc.ing., doktorante izglītības vadībā, ICCS 2022 pētījuma skolu koordinatore, līdzdarbojas instrumentu un rokasgrāmatu izveidē, datu savākšanā, ievadē un pēcapstrādē un līdzdalīgs pirmo rezultātu publicēšanā.

Elīza Briede – zinātniskā asistente (p.i.),  līdzdarbojas zinātnisko pētījumu tēmas, metodikas, darba programmas un izpildes termiņu izpildē, veic projektā plānoto darba rezultātu iesniegšanas termiņu un noformēšanas kvalitātes pārbaudi.

 

Viespētnieki:

Ieva Bērziņa, dr.sc.pol., viespētniece, strādā pie ICCS 2022 nacionālo jautājumu izveides un pirmo rezultātu publikācijas. I.Bērziņa ir Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmijas Drošības un stratēģiskās pētniecības centra vadošā pētniece un Vidzemes Augstskolas docente.

Pāvels Jurs, dr.paed., viespētnieks, strādā pie ICCS 2022 nacionālo jautājumu izveides un pirmo rezultātu publikācijas, konsultē pētījuma instrumentu lokalizēšanas jautājumos. P.Jurs ir Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu institūta pētnieks, Liepājas Universitātes Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes asociētais profesors, monogrāfijas “Pilsoniskā līdzdalība: jauniešu potenciāls” (2020) līdzautors, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Vispārējās izglītības iestāžu darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas eksperts un Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas Latvijas un pasaules vēstures, politikas un tiesību skolotājs.

Aldis Miņins, viespētnieks, dr.hist., strādā pie ICCS 2022 nacionālo jautājumu izveides, zinātniskais un literālis redaktors pētījuma instrumentiem un rokasgrāmatām, publikācijām. A.Miņins ir autors monogrāfijai Cīņa par varu Krievijas postimpērijas Rietumu perifērijā, 1917-1920”(2015); Zinātniskais redaktors monogrāfijām: Zemīte L. (2019) Rietumu pasaule modernajos laikos: vēstures problēmas. Las.ām. Marcinkēvičs, A., (2017) Ukrainas krīze : Divgalvainā ērgļa impērijas trieciens. Lasītava; literālais redaktors: Čekse, I., Geske, A., Pole, O. (2017). Pilsoniskās izglītības problēmas un izaicinājumi Starptautiskā pētījuma IEA ICCS 2016 pirmie rezultāti. LU PPMF IPI.