Ieguvumi no TIMSS 2023

Digitālās vides izmantošana, lai labāk novērtētu sasniegumus


TIMSS 2023 matemātikas un dabaszinātņu novērtējumi ir balstīti uz visaptverošām sistēmām, kas izstrādātas sadarbībā ar iesaistītajām valstīm. TIMSS 2023 digitālais formāts veicinās skolēnu interesi un motivāciju dalībai novērtējumā, tas sniegs labāku informāciju par to, ko skolēni zina un prot. Turklāt digitālais formāts arī ļauj TIMSS novērtēt tās jomas, kuras ir grūti novērtēt ar papīru un zīmuli. Piemēram, TIMSS Problēmrisināšanā skolēni integrē un pielieto procesu prasmes un satura zināšanas, lai risinātu matemātikas problēmas vai veiktu virtuālus eksperimentus un izmeklējumus.

Mācīšanās kontekstu izpratne


TIMSS lūdz skolēnus, viņu vecākus vai to aizbildņus, viņu skolotājus un skolu direktorus aizpildīt anketas par viņu mājas un skolas pieredzi un mācību kontekstu matemātikas un dabaszinātņu apguvei. Šie kontekstuālie dati, saistībā ar skolēnu sasniegumiem, sniedz svarīgu ieskatu mājas un skolas faktoros, kas ir saistīti ar skolēnu sasniegumiem, un var ieteikt izglītības uzlabošanas iespējas. Šie aptaujas dati papildina TIMSS enciklopēdiju, kurā ir valstu pārstāvju izstrādātās nodaļas, kurās aprakstītas valstu izglītības sistēmas un matemātikas un dabaszinātņu mācību programmas.

Procesa datu vākšana, lai sniegtu ieskatu skolēnu pieejā


TIMSS 2023 digitālais formāts, ļauj analizēt skolēnu datus, izmantojot informāciju, par skolēna pētījuma uzdevumu pildīšanas aktivitātēm, sniedzot pilnu vēsturi par to, kā katrs students pildījis pētījuma uzdevumus. Apkopotie bagātīgie procesa dati ļaus izprast skolēnu iesaistīšanos pētījumā un var atklāt, kuras studentu pieejas ir veiksmīgas vai neveiksmīgas, sniedzot informāciju, kas palīdz uzlabot matemātikas un dabaszinātņu mācības.

Novērtējumu mērķēšana uz skolēnu populācijām


TIMSS 2023 vērtējumu pamatā ir adaptīvs dizains, kas nodrošinās labāku sakritību starp uzdevumu grūtības pakāpi un skolēnu sasniegumiem, kas, savukārt, nodrošinās labāku mērījumu visos sasniegumu līmeņos.