PIRLS 2021

Starptautiskajā lasītprasmes novērtēšanas pētījumā PIRLS 2021 sekmīgi noslēgusies datu savākšana visās 60 dalībvalstīs. 2023. gada maijā tiks publiskoti rezultāti par 4. klašu skolēnu lasītprasmes sasniegumiem pasaulē un Latvijā, kā arī informācija par skolēnu attieksmi un paradumiem ar lasīšanu saistītu aktivitāšu kontekstā.