OECD PISA datu bāzes, resursi, datu apstrādes un analīzes iespējas un metodika

Zinātniski metodiskais seminārs 2023.gada 15. decembrī

Seminārs paredzēts: izglītības pētniekiem un doktorantiem, kuri vēlas iepazīties un/vai savā pētnieciskajā darbā izmantot starptautisko salīdzinošo pētījumu datus.

Seminārs notiek: Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Rīgā, Imantas 7 līnijā 1, 225. telpā. Vietu skaits ierobežots (25 dalībnieki), reģistrācija: https://ej.uz/SeminarsPISA2022 (Reģistrācija jau noslēgusies!)

Darba kārtība:

10.00 – 11.30. Vadošā pētniece, Ph.D.L.Mihno

  1. OECD PISA ietvarstruktūra un pētījuma organizācija. Datu savākšanas rīki un procedūras. Testu saturiskās jomas, sasniegumu skalas. Aptauju moduļi, indeksi un to veidošana. Uzdevumu piemēri, vērtēšana.
  2. OECD PISA datu faili un to struktūra
  3. Pētnieciskās problēmas, kas aktuālas pašlaik un var par tādām kļūt.

Kafijas pauze 11.30 – 11.45

12.00 – 13.30. Prof.,Dr.Phys. A.Grinfelds

  1. OECD Mājaslapas sadaļa par OECD PISA: https://www.oecd.org/pisa/.

REZULTĀTI (Results):

2. OECD PISA datu apstrāde ar interaktīvajiem rīkiem. www.oecd.org/pisa/data/:

  • PISA Education GPS (2018. un 2022. gada pētījums)
  • PISA Data Explorer

Kafijas pauze 13.30 – 14.00

14.00– 16.00. Prof., Dr.Oec. A.Geske

OECD PISA datu apstrāde – turpinājums. Datu apstrāde ar SPSS – piemēri. IEA asociācijas programmatūras papildinājums datu apstrādei.


     

OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas PISA 2022 pirmo rezultātu un secinājumu paziņošanas pasākums

Ir pienācis brīdis, kad esam priecīgi izziņot PISA 2022 pētījuma rezultātus, tāpēc aicinām Jūs piedalīties OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas PISA 2022 pirmo rezultātu un secinājumu paziņošanas pasākumā, kas notiks š.g. 5.decembrī plkst.

Rezultātu paziņošanu rīko Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas Universitāti Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.1/16/I/001 “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” ietvaros. 

Pasākumā uzzināsiet, kā Latvijai veicies PISA 2022 ciklā, kā pētījumu datus var izmantot skolā, kā arī OECD PISA 2025 ciklu un PISA 2018 sekundāro analīzi – interesantākos faktus un secinājumus.

Reģistrācija dalībai klātienes pasākumā.

2022. gada pavasarī pētījumā piedalījās gandrīz 5400 Latvijas 15 gadus jauno skolēnu no 226 skolām. Šajā pētījuma ciklā lielāka uzmanība tika pievērsta matemātikas kompetencei, taču apkopoti dati arī par lasītprasmes un dabaszinātņu kompetenču sasniegumiem. Pētījums nozīmīgs arī tādēļ, ka mēra skolēnu prasmes viņu obligātās izglītības noslēguma posmā. Iepriekšējā 2018. gada ciklā Latvijas skolēnu lasīšanas, matemātikas un dabaszinātņu kompetences bija OECD valstu vidējā līmenī (lasīšanā nedaudz zem vidējā, matemātikā – nedaudz virs). Latvija PISA pētījumos piedalās kopš 1998. gada. OECD PISA pētījumi dod iespēju noteikt matemātikas, lasītprasmes un dabaszinātņu izglītības kvalitātes līmeni 15 gadīgo skolēnu vidū salīdzinājumā ar citām pasaules valstīm. 

Dalību OECD PISA 2022 pētījumā Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina sadarbībā ar projekta partneri – Latvijas Universitāti.

Pielikumā pievienota pasākuma “OECD starptautiskā skolēnu novērtēšanas programma PISA 2022. Pirmie rezultāti un secinājumi” darba kārtība.

 

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (OECD PISA 2022) pamatpētījums Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.1 ietvaros

Plānotais datu savākšanas laiks: 23. marts – 14. maijs.
Dalībnieki: 7079 2006. gadā dzimušie jaunieši, kuri mācās ne zemāk par 7. klasi no 259 Latvijas
skolām (maksimāli 37 skolēni no vienas skolas), izlases skolu direktori, skolēnu vecāki.
Vērtējamās jomas: matemātika (galvenā satura joma), lasīšana, dabaszinātnes un radošums
(inovatīvais modulis).
Instrumenti: kognitīvie testi, skolēna, skolas, vecāku aptaujas. Skolēna un skolas aptaujās
iekļauts jautājumu bloks par mācību procesu pandēmijas laikā.
Datu savākšanas process: datorizēta testēšana, ko vada LU PPMF IPI nozīmēts testa
administrators, kopējais testēšanas laiks aptuveni 4,5 līdz 5 stundas. Skolas aptauja tiek pildīta
elektroniski, vecāku – rakstiski drukātās brošūrās.
Skolas iesaiste: ar pētījuma centru sadarbojas skolas direktora nozīmēts skolas koordinators.
Pirms pētījuma – saskaņot dalībnieku sarakstus, veikt datoru atbilstības pārbaudi, informēt
kolēģus un skolēnu vecākus. Pētījuma dienā – nodrošināt nepieciešamās telpas un dalībnieku
ierašanos, sniegt nepieciešamo atbalstu testa administratoram.
Rezultātu paziņošana: 2023. gada decembrī.
Sīkāka informācija: www.oecd.org/pisa/.
Pētījuma vadītāja Latvijā: Rita Kiseļova, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un
mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūta vadošā pētniece, e-pasts: rita.kiselova@lu.lv.