OECD TALIS

OECD TALIS pētījuma darba grupa Latvijā:

  • Dr. oec., prof. Andrejs Geske
  • Dr. sc. admin., doc. Antra Ozola

Pētījums notiek Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.1/16/I/001 "Dalība starptautiskos izglītības pētījumos" ietvaros