OECD TALIS

Mācību vides pētījums (Teaching and Learning International Survey – TALIS) ir starptautisks pētījums, kura mērķis ir iegūt datus par skolotājiem, mācīšanu un skolotāju ietekmi uz skolēnu mācīšanos starptautiskā un nacionālā mērogā. Tas piedāvā skolotājiem un direktoriem iespēju sniegt savu ieguldījumu izglītības analīzē un politikas veidošanā. TALIS pētījumu veic Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD).

Pētījums notiek reizi sešos gados. Pirmais pētījums notika 2008. gadā. TALIS 2024 ir ceturtais pētījuma cikls, šajā pētījuma ciklā piedalās arī Latvija.

TALIS 2024 pētījumā tiek aptaujāti pamatskolas vecāko klašu (7. – 9. klases, ISCED 2) skolotāji, kā arī skolu direktori.

Visa pētījumā savāktā informācija ir pilnīgi konfidenciāla. Lai gan rezultāti tiks grupēti pēc valstīm un, piemēram, pēc skolu tipa valstī, respondentu individuālās atbildes netiks atklāts nevienā no pētījuma rezultāta ziņojumiem. Dalība aptaujā ir brīvprātīga, un katrs indivīds to var atsaukt jebkurā laikā.

Detalizētāka informācija par TALIS2024 pētījumu video formātā pieejama šeit: https://www.youtube.com/watch?v=x4QT_G0lHXQ&list=PLqjNc44fuj5bILGs-g3HoT8eGc89vAVND&pp=iAQB

Saite uz OECD TALIS pētījuma mājaslapu pieejama šeit: https://www.oecd.org/education/talis/

 

Pētījums notiek projekta Nr. 4.2.2.5/1/23/I/001 "Dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai un nodrošināšanai" līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+), ietvaros

 

 

Kontaktinformācija

Andrejs Geske - Nacionālā pētījuma vadītājs Latvijā

Adrese: Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV–1083, 312.kabinets

e-pasts: andrejs.geske@lu.lv

 

Kristīne Kampmane – Skolu koordinatore

Adrese: Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV-1083, 314. kabinets

e-pasts: kristine.kampmane@lu.lv