Jau no 17. aprīļa Latvijas skolās norisināsies Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas Starptautiskais matemātikas un dabaszinību izglītības attīstības tendenču pētījums (IEA TIMSS 2023) un Starptautiskais datorprasmju un informācijpratības pētījums (IEA ICILS 2023). Pētījumu plānots īstenot no 17. aprīļa līdz maija beigām.

Paldies visām skolām par atsaucību dalībai pētījumā! Šobrīd noris darbs pie pētījuma īstenošanas, sagatavojot pētījumam nepieciešamos datus un materiālus.

Kas ir TIMSS 2023?

IEA organizācijas Starptautiskajā Matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču pētījums (TIMSS 2023) ir nozīmīgs izglītības pētījums, kurā tiek pētīti 4. klašu skolēnu sasniegumi matemātikā un dabaszinātnēs. IEA TIMSS mērķis ir salīdzināt un interpretēt atšķirības skolēnu rezultātos, kā arī palīdzēt uzlabot matemātikas un dabaszinātņu mācīšanu un apguvi visā pasaulē.

Kas ir ICILS 2023?

Starptautiskais datorprasmju un informācijpratības pētījums IEA ICILS 2023 (International Computer and Information Literacy Study) ir apjomīgs starptautisks pētījums, kurā tiek pētītas 8. klašu skolēnu zināšanas, prasmes un izpratne par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) jautājumiem. Prasmju apliecināšana risinot uzdevumus ir tas, kas atšķir IEA ICILS pētījumu no citiem līdzīgiem pētījumiem, kuros skolēni savu datorprasmju līmeni raksturo paši.

Veiksmes vēlējumi skolēniem, kuri izraudzīti dalībai šajos nozīmīgajos izglītības pētījumos! Lai pietiek spēka parādīt vislabāko sniegumu un varam godam nest Latvijas vārdu pasaulē!

Dalīties