Vairāk kā 80 Latvijas skolas 2014. gada martā un aprīlī piedalās OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (SSNP 2015) pētījumā, kurā piedalās vairāk par 70 pasaules valstīm.

Vairāk kā 80 Latvijas skolas 2014. gada martā un aprīlī piedalās OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (SSNP 2015) pētījumā, kurā piedalās  vairāk par 70 pasaules valstīm.

Pētījuma dalībnieki ir visu veidu izglītības iestāžu 15 gadus vecie skolēni (sākot no 7. klases un vecāku klašu skolēni). Šis Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas posms Latvijai ir īpaši svarīgs, jo pirmo reizi Latvijas skolēni pildīs datorizētus testus un aptaujas. Jauno testēšanas instrumentu un testēšanas gaitas veiksmīga aprobācija ir būtisks priekšnosacījums veiksmīgai pamatpētījuma īstenošanai 2015. gadā -  kvalitatīvai Latvijas skolēnu sasniegumu novērtēšanai starptautiskā kontekstā.

Piedalīšanās OECD Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā kopā ar visām attīstītākajām pasaules valstīm nozīmē, ka mēs izvirzām šobrīd pasaulē visaugstākos standartus gan savas valsts izglītības sistēmai un tās pilnveidei, gan pētnieciskā darba līmenim un pētniecības metodēm, ar kurām starptautiski salīdzinoši novērtējam Latvijas izglītības kvalitāti.

OECD SSNP 2015 izmēģinājuma pētījumu īsteno LU Izglītības pētniecības institūta pētnieki Eiropas Savienības sociālā fonda projekta „Atbalsts izglītības pētījumiem”, Vienošanās Nr. 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001 ietvaros.

Dalīties