Latvijas Universitātes (LU) Mazajā aulā (Raiņa bulvārī 19) 9. jūlijā plkst. 13.00 notika Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (PISA) 2012 finanšu moduļa - ”Skolēni un nauda” pirmo rezultātu paziņošana Latvijā

Pasākumā klātesošos uzrunāja LU mācību prorektors prof. Andris Kangro, LR Izglītības un zinātnes ministrijas Departamenta direktora vietniece izglītības statistikas un finanšu plānošanas jomā Līga Buceniece un Valsts izglītības attīstības aģentūras Eiropas Savienības Izglītības programmu departamenta direktore Ennata Kivriņa. Ar pētījuma rezultātiem par Latvijas skolēnu zināšanām un prasmēm finanšu jomā iepazīstināja OECD PISA 2012 pētījuma vadītājs Latvijā prof. A. Kangro. Pētījuma pirmie rezultāti parāda, ka Latvijas 15 gadus veco skolēnu finanšu kompetences salīdzinājumā ar OECD valstu vienaudžiem ir vidējā līmenī. Vienlaikus rezultātu detalizētāka analīze dos iespēju ekspertiem izstrādāt un īstenot priekšlikumus skolēnu kompetenču paaugstināšanai. Iespējams, nepieciešamas pamatskolas mācību satura izmaiņas, tajā vairāk akcentējot skolēna praktiski orientētu prasmju attīstīšanu finanšu jomā. Skolēniem bija jārisina uzdevumi par banku kontiem, kredītkartēm/debetkartēm, personīgo finanšu plānošanu un pārvaldību, jāparāda izpratne par nodokļiem un ietaupījumiem, finanšu riskiem un ieguvumiem, patērētāju tiesībām un pienākumiem finanšu līgumos. Skolēnu un skolu direktoru aptaujas parāda sakarības starp skolēnu finanšu kompetencēm un skolēnu ģimenes sociālekonomisko stāvokli, mācību procesu skolā, skolēnu pieredzi un paradumiem finanšu jomā utt. Prof. Andris Kangro norāda, ka ir svarīgi palīdzēt jauniešiem izprast finanšu jautājumus, jo viņi savas dzīves laikā varētu saskarties ar arvien vairāk sarežģītiem finanšu produktiem un pakalpojumiem. Pašreizējiem skolēniem būs jāuzņemas vairāk finanšu risku pieaugušā vecumā nekā viņu vecākiem. Pētījumu īstenoja Valsts izglītības attīstības aģentūra un LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūta pētnieki. LU pētnieki pārstāvējuši Latviju OECD liela mēroga izglītības pētījumos kopš 1998.gada (OECD PISA, OECD TALIS). OECD PISA 2012 ir pirmais liela mēroga starptautiskais pētījums, kurš novērtē 15 gadu vecu skolēnu kompetences finanšu jomā. Pētījumā piedalās 18 valstis, un no Latvijas statistiskajā izlasē tika iekļauti 970 skolēni no 215 skolām, kā arī šo skolu direktori. Pētījums norisinājās laika periodā no 2011. - 2014. gadam. Pētījuma pirmie rezultāti pieejami Izglītības pētniecības institūta mājas lapas ipi.lu.lv sadaļā Publikācijas. Pētījums veikts Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Atbalsts izglītības pētījumiem” Nr. 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001 ietvaros.

Dalīties