Ireta Čekse

Ireta Čekse, dr.sc.administr., kopš 2007.gada ir pētniece Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūtā. Pētniecei ir pieredze, strādājot starptautiskos salīdzinošos pētījumos, kā arī veicot nacionāla mēroga pētījumus. Iretas pētnieciskās intereses ir pilsoniskā izglītība, interdisciplināra pieeja, izglītība, tās vide un izglītības pētniecība. 2014. gadā Ireta ieguva doktora grādu izglītības vadībā un kopš 2017.gada studē postdoktorantūrā Latvijas Universitātē (Pētniecības pieteikuma nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/020). No 2007. gada Ireta darbojas IEA Starptautiskajā pilsoniskās izglītības pētījumā - ICCS un kopš 2014.gada ir pētījuma vadītāja Latvijā. Pētniece Latvijas Universitātē pasniedz lekcijas studiju kursos Pilsoniskā izglītība demokrātiskā sabiedrībā un Antropoloģijā, kā viesdocētāja citās mācību iestādēs docē Socioloģiju.

Dr. Ireta Chekse  is a researcher  at Institute of Educational Research at Faculty of Education, Psychology and Art at University of Latvia with experience international comparative and national researching and a passion for citizenship education, interdisciplinary approach, education, education environment and education management. Ireta graduated with a dr.sc.administr.  in education management in 2014 and has postdoctoral studies (Project no. 1.1.1.2/VIAA/1/16/020) in University of Latvia form 2017 till now. Since 2007 Ireta worked with International Civic and Citizenship Education Study (IEA ICCS) and She is lecture at University of Latvia and guest lecture at another education institutions. She give lectures in citizenship education in democratic society, anthropology and sociology.