Antra Ozola

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūta vadošā pētniece.
Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes asoc.prof..
LZP eksperte izglītības vadības apakšnozarē.
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Skolotājs" apakšprogrammas "Informātikas un programmēšanas skolotājs" direktore.
IEA PIRLS 2006 un PIRLS 2016 nacionālā pētījuma vadītāja Latvijā.
Izglītība pētniecības institūtā strādā no 2003. gada.