Andris Kangro

Latvijas Universitātes mācību prorektors.

Latvijas Universitātes profesors.

Latvijas Universitātes doktorantūras "Izglītības vadība" studiju programmas direktors.

OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (OECD PISA) Projekta nacionālais vadītājs (kopš 1998.g.), IEA Pilsoniskās izglītības pētījuma ciklu (CIVED, ICCS, kopš 1998.g.) nacionālais vadītājs.

Kā eksperts no Latvijas ir ievēlēts Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas – IEA (International Association for Evaluation of Educational Achievement-IEA)Ģenerālajā Asamblejā (kopš 1993.g.) un Pastāvīgās Vadības komitejā (1999. – 2002), (http://www.iea.nl/latvia.html), ir Starptautiskās lasīšanas asociācijas (IRA) biedrs. Regulāri piedalās ar referātiem un vada sekciju darbu starptautiskās zinātniskās konferencēs, piemēram, Eiropas Izglītības pētniecības asociācijas gadskārtējās konferencēs ECER 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, IEA asociācijas zinātniskajās konferencēs IRC 2004, IRC 2010 u.c.

No 1999. - 2007. gadam bijis LU PPMF Izglītības pētniecības institūta direktors.