Andris Grīnfelds

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāns.

Latvijas Universitātes profesors.

OECD SSNP programma (dalībnieks) – kopš 1999.gada

LZP eksperts Vadībzinātnē (izglītības vadība)

LU promocijas padomes „Vadības zinātne un demogrāfija” loceklis