Andrejs Geske

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesors. 

Latvijas Universitātes  profesionālā maģistra "Izglītības vadība" studiju programmas direktors.

Izglītības pētniecības institūtā darbojas kopš tā dibināšanas sākuma.